Szolgáltatások

Árfolyam kockázat felmérése, célárfolyam és fedezési politika képzés

 • Eltérő devizanemben keletkezik a bevétel és a kiadás.
 • Különböző időrendben keletkezik az azonos devizanemű bevétel és költség.
 • A szállítók, szolgáltatók -nyíltan vagy rejtetten- devizaárfolyamhoz kötik az áraikat.
 • A vevők csak a honos devizájukban akarnak vásárolni.
 • Hosszú ideig érvényes árajánlatot kell kiadni import, vagy export érintettséggel.
 • A megtérülési ciklusidő kockázatot generál.
 • Az árfolyam változás miatt megnehezült a versenyképes ár képzése, a költségtervezés és ezek okán a nyereség optimalizálás, szükséghelyzetben a veszteségminimalizálás.
 • Rendszeresen kell elemezni a partner pénzügyi szolgáltatók árképzését.
 • Kimutatjuk a felár képzésük hatását a megvásárolt / eladott devizában.

Pénzügyi döntés és elköteleződés előtti helyzet és lehetőség elemzés

Egy adott üzleti helyzet több pénzügyi megoldást kínál. Ezeket a szituációkat el lehet helyezni egy pénzügyi modellben. Ezt segíthetjük és evvel támogatjuk a cégvezetés gyorsabb és körültekintőbb döntését.

Kereskedelmi kockázatok kezelése

Egy üzleti lehetőség költségelemzésében.

Segítjük a döntést abban, hogy halasztott fizetés elérése a szállítónál, avagy hitelkonstrukcióval egy árengedmény elérése lehet a jobb alternatíva.

Bankgarancia, akkreditív, vagy letét biztosítása adja a költség és idő faktor szempontjából a megoldást.

Követelésbiztosítókkal történő tárgyalás támogatása.

Hiteligény felmérése, kezelése

Szükségessé válik az állandó és változó költségek nyomon követése a cash-flow tervben, a hiteligény lokális maximumának, típusának, időrendjének előrejelzése érdekében.

Az árfolyam kedvező vagy kedvezőtlen változása érzékelhető hatást fejt ki a gazdálkodás eredményességére.

A hiteligény lokális maximumának rendelkezésre állása, vagy nem állása, felhasználva a szállítók felé való fizetési kötelezettség időrendjét és a vevők valós fizetési teljesítését, az árfolyam változások hatása érdemben befolyásolja a szabad pénzeszközök mértékét. 

Egy üzleti lehetőség megvalósításához forrásra van szükség, így biztosítjuk, segítjük: 

 •  a lehetséges megoldások elemzését,
 •  a hitel, a vevői és szállítói partnerek halasztott   fizetési           konstrukcióira, összehangolására   vonatkozó terveket,
 •  a halasztott fizetési lehetőségek támogatásához   banki       eszközök hozzárendelését.

Banki költségek felmérése, a szükségtelen szolgáltatások kiszűrése, árelemzés

Az ügyfelek a banki költségek csökkentésében érdekeltek, sokszor elégedetlenek a banki kapcsolatukkal. Segíteni tudunk a pénzintézetek valós értéken történő összehasonlításában, versenyeztetésében:

 •  az összehasonlítás, a versenyeztetés feltételeinek   a vállalkozás valós igényéhez igazításában, 
 •  a felmérés előkészítésében, az eredmény   elemzésében,
 •  a bank / bankok által nyújtott ajánlatok/   árkondíciók     értelmezésében a cég valós   szükséglete szempontjából,
 •  az árazások és a hozzájuk kapcsolódó   szolgáltatások   feltételeinek összehasonlításában,
 •  a devizaváltások árazásának egyeztetett   időpontban   történő ellenőrzése és a banki   tárgyalás előkészítésében.

Banki kötelezettségek felmérése, értelmezése, határidő és adat monitoring

A bankkal kötött szerződések véleményezésében,   értelmezésében és a megfelelő adatszolgáltatásban. 

 •  A bankkal kötött szerződésekben szereplő   kötelezettségeket   értelmezzük az   ügyfél számára, ha szükséges ellenjavaslattal   élünk, illetve segítünk az adott   pénzintézetnél képviselni a   javaslatot.
 •  Segítünk a bank felé történő adatszolgáltatásban,   melynél   lényeges, hogy a lehető legjobb, de   valóságos képet   mutasson.

Árfolyam kockázat felmérése, célárfolyam és fedezési politika képzés

Eltérő devizanemben keletkezik a bevétel és a kiadás.

Különböző időrendben keletkezik az azonos devizanemű bevétel és költség.

A szállítók, szolgáltatók -nyíltan vagy rejtetten- devizaárfolyamhoz kötik az áraikat.

A vevők csak a honos devizájukban akarnak vásárolni.

Hosszú ideig érvényes árajánlatot kell kiadni import, vagy export érintettséggel.

A megtérülési ciklusidő kockázatot generál.

Az árfolyam változás miatt megnehezült a versenyképes ár képzése, a költségtervezés és ezek okán a nyereség optimalizálás, szükséghelyzetben a veszteségminimalizálás.

Rendszeresen kell elemezni a partner pénzügyi szolgáltatók árképzését.

Kimutatjuk a felár képzésük hatását a megvásárolt / eladott devizában.

Pénzügyi döntés és elköteleződés előtti helyzet és lehetőség elemzés

Egy adott üzleti helyzet több pénzügyi megoldást kínál. Ezeket a szituációkat el lehet helyezni egy pénzügyi modellben. Ezt segíthetjük és evvel támogatjuk a cégvezetés gyorsabb és körültekintőbb döntését.

Kereskedelmi kockázatok kezelése

Egy üzleti lehetőség költségelemzésében.

Segítjük a döntést abban, hogy halasztott fizetés elérése a szállítónál, avagy hitelkonstrukcióval egy árengedmény elérése lehet a jobb alternatíva.

Bankgarancia, akkreditív, vagy letét biztosítása adja a költség és idő faktor szempontjából a megoldást.

Követelésbiztosítókkal történő tárgyalás támogatása.

Hiteligény felmérése, kezelése

Szükségessé válik az állandó és változó költségek nyomon követése a cash-flow tervben, a hiteligény lokális maximumának, típusának, időrendjének előrejelzése érdekében.

Az árfolyam kedvező vagy kedvezőtlen változása érzékelhető hatást fejt ki a gazdálkodás eredményességére.

A hiteligény lokális maximumának rendelkezésre állása, vagy nem állása, felhasználva a szállítók felé való fizetési kötelezettség időrendjét és a vevők valós fizetési teljesítését, az árfolyam változások hatása érdemben befolyásolja a szabad pénzeszközök mértékét. 

Egy üzleti lehetőség megvalósításához forrásra van szükség, így biztosítjuk, segítjük: 

 •  a lehetséges megoldások elemzését,
 •  a hitel, a vevői és szállítói partnerek halasztott fizetési           konstrukcióira, összehangolására vonatkozó terveket,
 •  a halasztott fizetési lehetőségek támogatásához banki       eszközök hozzárendelését.

Banki költségek felmérése, a szükségtelen szolgáltatások kiszűrése, árelemzés

Az ügyfelek a banki költségek csökkentésében érdekeltek, sokszor elégedetlenek a banki kapcsolatukkal. Segíteni tudunk a pénzintézetek valós értéken történő összehasonlításában, versenyeztetésében:

 • az összehasonlítás, a versenyeztetés feltételeinek a         vállalkozás valós igényéhez igazításában, 
 • a felmérés előkészítésében, az eredmény elemzésében,
 • a bank / bankok által nyújtott ajánlatok/ árkondíciók    értelmezésében a cég valós szükséglete szempontjából,
 • az árazások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások   feltételeinek összehasonlításában,
 • a devizaváltások árazásának egyeztetett időpontban   történő ellenőrzése és a banki tárgyalás előkészítésében.

Banki kötelezettségek felmérése, értelmezése, határidő és adat monitoring

A bankkal kötött szerződések véleményezésében,   értelmezésében és a megfelelő adatszolgáltatásban. 

 •  A bankkal kötött szerződésekben szereplő kötelezettségeket   értelmezzük az ügyfél számára, ha szükséges ellenjavaslattal   élünk, illetve segítünk az adott pénzintézetnél képviselni a   javaslatot.
 •  Segítünk a bank felé történő adatszolgáltatásban, melynél   lényeges, hogy a lehető legjobb, de valóságos képet   mutasson.